logistik experts

Logistik – vår expertis

Postpac är Nordens mest erfarna 3PL-företag inom transaktionsintensiv logistik.

Efter mer än 40 år i branschen och med mer än 200 miljoner levererade konsumentorder har vi den nödvändiga erfarenheten av att hantera stora logistikvolymer till ”krävande” konsumenter.

Våra logistiklösningar är byggda för att alltid leverera med hög kvalitet, korrekt förpackning och i rätt tid. Vi har tillsammans med våra kunder utvecklat trimmade logistikprocesser med kunnig personal, eget specialanpassat WMS och driftssäker automation när det behövs.

Våra kunder använder alla former av kanaler för att nå konsumenter och våra logistiklösningar stödjer samtliga affärsmodeller från Omnilösningar till klubbar och abonnemang.