Postpac deltar i miljörbetet för en bättre värld

Leveranslösningar över hela Europa

Postpacs miljömål

 • Vi följer gällande miljölagstiftning, Vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi bidrar till så gott vi förmår.
 • Vi försöker minska företagets energiförbrukning. Detta sker bland annat genom att vi planerar att bygga solceller på våra tak. 
 • Vår personal är miljömedvetna och ser till att lampor är släckta där dom inte behövs samt att portar inte är öppna och släpper ut värme.
 • Vår ambition är att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och utsläpp. Detta sker genom samarbete med företag som kan lämna hållbarhetsrapporter. 
 • Postpac strävar i sitt samarbete med externa leverantörer, efter att t.ex. använda returwell, gröna transporter o.s.v. 
 • Vi väljer att ha telefon- och videokonferenser och minimerar därmed vårt resande. För att stödja detta har vi installerat ny konferensutrustning.
 • Vi engagerar våra medarbetare för att ständigt bli bättre. Miljötips premieras och vi genomför alla realistiska förslag som sedan följs upp, utvärderas och återkopplas till personalen. 
 • Vi använder så lite miljöfarliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ om det går.
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten. 
 • Vi återvinner och sopsorterar så långt det går samt tar hand om allt miljöfarligt avfall.
 • Varje år sammanställer vi resultatet av vårt miljöarbete, både i kvantitativa och kvalitativa termer. 

Sveriges miljömål

FN:s globala mål
Klicka gärna för att läsa om varje mål (öppnas i nytt fönster)