Leveranslösningar som är smarta

Leveranslösningar över hela Europa

Anpassade leveranslösningar med skalfördelar

Anpassade leveranslösningar är den viktiga ”sista milen” till den värdefulla och krävande konsumenten. Marknadens distributörer blir fler, nya produkter utvecklas och konkurrensen hårdnar.

Postpac ser till att vi alltid kan erbjuda de bästa leveranslösningarna. Vi hjälper dig att bevaka de nya leverantörer och produkter som utvecklas för en växande distanshandel. Vi arbetar nära distributörerna och utvecklar tillsammans nya leveranslösningar som efterfrågas av marknaden. Givetvis även internationellt så våra kunder utan problem kan växa med sin affärsverksamhet utanför Sverige.

Vi vet att transporter och porto är stora kostnadsposter för alla distanshandlare. Vi lägger därför stor vikt vid att alltid se till så att vi har de mest konkurrenskraftiga alternativen som finns på marknaden. Med många års erfarenhet av distribution, och med hjälp av våra kunders samlade volymer, förhandlar vi fram de bästa transport- och distributionsvillkoren.

Köp dina frakter genom Postpac – tillsammans blir vi starkare!

Våra distributörer